Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Phospho-tau with subthreshold tau-PET predicts increased tau accumulation rates in amyloid-positive individuals”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap