Phosphodiesterase-5 inhibitors use and risk for mortality and metastases among male patients with colorectal cancer

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

7 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Phosphodiesterase-5 inhibitors use and risk for mortality and metastases among male patients with colorectal cancer”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Fysik och astronomi

Medicin och livsvetenskap

Kemiska föreningar