Phosphorus recovery from municipal wastewater treatment: Critical review of challenges and opportunities for developing countries

Mariana Cardoso Chrispim, Miklas Scholz, Marcelo Antunes Nolasco

Forskningsoutput: TidskriftsbidragÖversiktsartikelPeer review

64 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Phosphorus recovery from municipal wastewater treatment: Critical review of challenges and opportunities for developing countries”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Ingenjörs- och materialvetenskap

Mark- och miljövetenskap

Kemiska föreningar