Photoacoustic Imaging of Enucleated Eyes from Patients with Uveal Melanoma can Reveal Extrascleral Growth

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Photoacoustic Imaging of Enucleated Eyes from Patients with Uveal Melanoma can Reveal Extrascleral Growth”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap