Photoconjugation of temperature- and pH-responsive polymer with silica nanoparticles for separation and enrichment of bacteria

Hongwei Zheng, Haiyue Gong, Limin Cao, Hong Lin, Lei Ye

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

2 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Photoconjugation of temperature- and pH-responsive polymer with silica nanoparticles for separation and enrichment of bacteria”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap

Ingenjörs- och materialvetenskap

Kemiska föreningar

Fysik och astronomi