Photoemission from alpha and beta phases of the GaAs(001)-c(4 x 4) surface

P. Jiricek, M. Cukr, I. Bartos, Janusz Sadowski

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

8 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Photoemission from alpha and beta phases of the GaAs(001)-c(4 x 4) surface”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Kemiska föreningar

Ingenjörs- och materialvetenskap

Fysik och astronomi