Photolabile ubiquinone analogues for identification and characterization of quinone binding sites in proteins.

Zhichao Pei, Tobias Gustavsson, Robert Roth, Torbjörn Frejd, Cecilia Hägerhäll

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

6 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Photolabile ubiquinone analogues for identification and characterization of quinone binding sites in proteins.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap

Kemiska föreningar