Photometry of Resolved Stellar Populations in Local Group Galaxies

Daniel Faria

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

Sammanfattning

Popular Abstract in Swedish
En viktig fråga inom modern astrofysik är hur galaxer bildas och

utvecklas. Under de senaste decennierna har flera teorier för hur

detta sker lagts fram, vilket har lett till att de flesta astronomer

idag tror på en modell i vilken större galaxer, så som vår

egen Vintergata, bildas genom sammanslagning av mindre galaxer. Trots

att modellen rönt stor framgång återstår många obesvarade

frågor och ett ständigt samspel mellan teoretiker och

observatörer pågår för att besvara dessa. Nya förfinade

modeller baserade på observationell data presenteras kontinuerligt

medan andra ideer förkastas eller bekräftas av nya observationer.

I den här avhandlingen presenteras två observationella

forskningsprojekt som i slutändan syftar till att öka

förståelsen för hur galaxer bildas och utvecklas. Tanken är

att man genom att studera egenskaper hos stjärnor i olika galaxer i

vår närhet kan skapa en bild av dessa galaxers historia.

Stjärnornas egenskaper, till exempel åldrar och halter av tyngre

grundämnen (metalliciteter), bestäms genom mätningar av

ljusstyrkor och färger, så kallade fotometriska mätningar.

Det är inte trivialt att se skillnad på variationer i ålder och

metallicitet hos stjärnor. Till exempel leder både hög ålder

och hög metallicitet till att en stjärna får rödare färg.

För att kringgå problemet kan man använda sofistikerade

fotometriska system. Ett exempel är Strömgrensystemet i vilket

ljusstyrkan hos stjärnor mäts i fyra olika färgfilter speciellt

designade för ändamålet.

I det första projektet som beskrivs använder vi

Strömgrensystemet för att studera dvärggalaxer i

Vintergatans närhet. Dvärggalaxer är av särskilt

intresse av många anledningar, bland annat för att de

möjligen utgör de fundamentala byggstenarna som större

galaxer skapats från, enligt modellerna för galaxbildning. Vi

visar att Strömgrensystemet är ett utmärkt redskap för

att identifiera medlemsstjärnor i dvärggalaxer och för att

bestämma metalliciteter. Vi applicerar sedan metoden på

ett antal dvärggalaxer i Vintergatans omgivning. I avhandlingen presenteras

till exempel en katalog med medlemsstjärnor i dvärggalaxen

Draco, samt en undersökning av metallicitetesfördelningen inom

galaxen.

I det andra projektet studerar vi Andromedagalaxen. Andromeda är i

många avseenden Vintergatans systergalax. Den är ungefär lika

stor, innehåller ungefär lika många stjärnor, och har

ungefär samma spiralstruktur. I projektet använder vi bilder tagna

med rymdteleskopet Hubble för att bestämma åldrar och

metallicititeter för stjärnor i de yttre delarna av Andromeda. Av

olika anledningar är det i de yttre delarna man förväntar sig

att se de starkaste bevisen for hur galaxen har bildats. På grund av

att Andromedagalaxen ligger mycket längre bort än de dvärggalaxer

som nämnts ovan är det inte praktiskt att använda

Strömgrensystemet som kräver relativt ljusstarka

stjärnor. Istället observerar vi tiotusentals stjärnor och

utnyttjar det stora antalet för att bestämma åldrar och

metalliciteter. Projektet har visat att situationen i de yttre delarna

är mycket mer komplicerad än man först trodde. Resultat som

presenteras här utgör dock ett steg på vägen mot att

begränsa modellerna för galaxbildning.
Originalspråkengelska
KvalifikationDoktor
Tilldelande institution
  • Astronomi
Handledare
  • Feltzing, Sofia, handledare
Tilldelningsdatum2006 sep 15
Förlag
Tryckta ISBN978-91-628-6905-2
StatusPublished - 2006

Bibliografisk information

Defence details

Date: 2006-09-15
Time: 10:15
Place: Lundmark lecture hall (Lundmarksalen), Lund Observatory, Sölvegatan 27, Lund

External reviewer(s)

Name: Gallagher III, John S.
Title: Professor
Affiliation: University of Wisconsin-Madison, USA

---

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Astronomi, astrofysik och kosmologi

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”Photometry of Resolved Stellar Populations in Local Group Galaxies”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här