Photon energy dependence of fragmentation of small argon clusters

Mathieu Gisselbrecht, Andreas Lindgren, Maxim Tchaplyguine, F Burmeister, G Ohrwall, M Lundwall, Magnus Lundin, RRT Marinho, AN de Brito, S Svensson, O Bjorneholm, Stacey Ristinmaa Sörensen

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

15 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Photon energy dependence of fragmentation of small argon clusters”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Fysik och astronomi

Kemiska föreningar