Photon-recoil imaging: Expanding the view of nonlinear x-ray physics

U. Eichmann, H. Rottke, S. Meise, J. E. Rubensson, J. Söderström, M. Agåker, C. Såthe, M. Meyer, T. M. Baumann, R. Boll, A. De Fanis, P. Grychtol, M. Ilchen, T. Mazza, J. Montano, V. Music, Y. Ovcharenko, D. E. Rivas, S. Serkez, R. WagnerS. Eisebitt

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

10 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Photon-recoil imaging: Expanding the view of nonlinear x-ray physics”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap