Photoperiod- and temperature-mediated control of phenology in trees – a molecular perspective

Rajesh Kumar Singh, Tetiana Svystun, Badr AlDahmash, Anna Maria Jönsson, Rishikesh P. Bhalerao

Forskningsoutput: TidskriftsbidragÖversiktsartikelPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Photoperiod- and temperature-mediated control of phenology in trees – a molecular perspective”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Agricultural and Biological Sciences

Biochemistry, Genetics and Molecular Biology

Immunology and Microbiology