Phthalate exposure and reproductive parameters in young men from the general Swedish population.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Sammanfattning

In animals, exposure to certain phthalates negatively affects the male reproductive function. Human results are conflicting and mostly based on subfertile males, in whom the association between exposure and reproductive function may differ from the general population.
Originalspråkengelska
Sidor (från-till)54-60
TidskriftEnvironment International
Volym85
DOI
StatusPublished - 2015

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Miljömedicin och yrkesmedicin
  • Reproduktionsmedicin och gynekologi

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”Phthalate exposure and reproductive parameters in young men from the general Swedish population.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här