Physical exercise as a preventive strategy for disorders affecting the brain. The effect on neuroinflammation.

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

689 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Physical exercise as a preventive strategy for disorders affecting the brain. The effect on neuroinflammation.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap