Physical impairments in longstanding hip and groin pain: Cross-sectional comparison of patients with hip-related pain or non-hip-related groin pain and healthy controls

Anders Pålsson, Ioannis Kostogiannis, Eva Ageberg

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

1 Citering (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Physical impairments in longstanding hip and groin pain: Cross-sectional comparison of patients with hip-related pain or non-hip-related groin pain and healthy controls”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap