Physical Layer Techniques for High Frequency Wireline Broadband Systems

Eduardo Lins de Medeiros

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

754 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Physical Layer Techniques for High Frequency Wireline Broadband Systems”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Ingenjörs- och materialvetenskap