Physical Performance and Exercise Training in Patients with Chronic Kidney Disease

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

595 Nedladdningar (Pure)
Originalspråkengelska
KvalifikationDoktor
Tilldelande institution
  • Institutionen för kliniska vetenskaper, Lund
Handledare
  • Clyne, Naomi, handledare
  • Höglund, Peter, handledare
Tilldelningsdatum2018 maj 4
UtgivningsortLund
Förlag
ISBN (tryckt)978-91-7619-615-1
StatusPublished - 2018

Bibliografisk information

Defence details
Date: 2018-05-04
Time: 09:00
Place: Alwallhuset, Föreläsningssalen, Barngatan 2A, Skånes Universitetssjukhus i Lund.
External reviewer(s)
Name: Stegmayr, Bernd
Title: professor
Affiliation: Umeå University
---
ISSN: 1652-8220
Lund University, Faculty of Medicine Doctoral Dissertation Series 2018:48

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Sjukgymnastik

Citera det här