Physicochemical Characterization of Simulated Intestinal Fed-State Fluids Containing Lyso-Phosphatidylcholine and Cholesterol

D. G. Fatouros, I. Walrand, Björn Bergenståhl, A. Mullertz

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

13 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Physicochemical Characterization of Simulated Intestinal Fed-State Fluids Containing Lyso-Phosphatidylcholine and Cholesterol”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap

Kemiska föreningar