Physicochemical properties of root fiber suspensions. A comparison between parsnip (Pastinaca sativa) and yacon (Smallanthus sonchifolius)

Alejandra Castro

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Physicochemical properties of root fiber suspensions. A comparison between parsnip (Pastinaca sativa) and yacon (Smallanthus sonchifolius)”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Material Science

Engineering

Agricultural and Biological Sciences

Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutical Science

Food Science