Physics of Organelle Membrane Bridging via Cytosolic Tethers is Distinct From Cell Adhesion

Mohammad Arif Kamal, Josip Augustin Janeš, Long Li, Franck Thibaudau, Ana Sunčana Smith, Kheya Sengupta

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Physics of Organelle Membrane Bridging via Cytosolic Tethers is Distinct From Cell Adhesion”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Material Science