Physics opportunities with the Advanced Gamma Tracking Array: AGATA

W. Korten, J. Cederkäll, D. Rudolph, M. Zielińska, the AGATA Collaboration

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Sökresultat