Physiologic effect of repeated adrenaline (epinephrine) doses during cardiopulmonary resuscitation in the cath lab setting: A randomised porcine study.

Bjarne Madsen Hardig, Michael Götberg, Malin Rundgren, Matthias Götberg, David Sparv, Robert Kopotic, Henrik Wagner

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

22 Citeringar (SciVal)

Sammanfattning

This porcine study was designed to explore the effects of repetitive intravenous adrenaline doses on physiologic parameters during CPR.
Originalspråkengelska
Sidor (från-till)77-83
TidskriftResuscitation
Volym101
DOI
StatusPublished - 2016

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Anestesi och intensivvård

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”Physiologic effect of repeated adrenaline (epinephrine) doses during cardiopulmonary resuscitation in the cath lab setting: A randomised porcine study.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här