Physiological interventions in cardiac arrest: passing the pilot phase

Niklas Nielsen, Alain Cariou, Christian Hassager

Forskningsoutput: TidskriftsbidragDebate/Note/EditorialPeer review

2 Citeringar (SciVal)
Originalspråkengelska
Sidor (från-till)287-289
TidskriftIntensive Care Medicine
Volym45
Utgåva2
Tidigt onlinedatum2018
DOI
StatusPublished - 2019

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Anestesi och intensivvård

Citera det här