Physiological Role of TNF in Mucosal Immunology: Regulation of Macrophage/Dendritic Cell Function

Aymeric Rivollier, J. Marsal, William W. Agace

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverkForskningPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Physiological Role of TNF in Mucosal Immunology: Regulation of Macrophage/Dendritic Cell Function”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap