Physiotherapists’ experiences of the meaning of movement quality in autism: a descriptive phenomenological study

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Physiotherapists’ experiences of the meaning of movement quality in autism: a descriptive phenomenological study”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap