Fytosterolemi okänd men allvarlig sjukdom. Xantomatos i barndomen varningssignal

Tove Hallböök, Bengt Kristiansson, Hans Hildebrand, Gunnar Nordin, Dieter Lutjohann, Ingemar Björkhem

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

1 Citering (SciVal)
Bidragets titel på inmatningsspråk[Phytosterolemia is an uknown but serious disease. Xanthomatosis in childhood is a warning signal]
Originalspråksvenska
Sidor (från-till)4275-4277
TidskriftLäkartidningen
Volym93
Utgåva47
StatusPublished - 1996

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Pediatrik

Citera det här