Pietism and Community in Magnus Friedrich Roos's Dialogue Books

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Pietism and Community in Magnus Friedrich Roos's Dialogue Books”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Konst och humaniora