Pipe relining: Not only epoxy resins. Two cases of occupational contact allergy to acrylates

Forskningsoutput: TidskriftsbidragLetterPeer review

Originalspråkengelska
Sidor (från-till)71-72
TidskriftContact Dermatitis
Volym88
Nummer1
DOI
StatusPublished - 2023

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Dermatologi och venereologi

Citera det här