Pipeline break detection using pressure transient monitoring

Dalius Misiunas, J Vitkovsky, Gustaf Olsson, A Simpson, M Lambert

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

100 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Pipeline break detection using pressure transient monitoring”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Samhällsvetenskap

Mark- och miljövetenskap

Ingenjörs- och materialvetenskap