Pitfalls in the AMS radiocarbon-dating of terrestrial macrofossils

Barbara Wohlfarth, Göran Skog, G. Possnert, Björn Holmquist

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

129 !!Citations (SciVal)
Originalspråkengelska
Sidor (från-till)137-145
TidskriftJournal of Quaternary Science
Volym13
Utgåva2
DOI
StatusPublished - 1998

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Geologi
  • Sannolikhetsteori och statistik

Citera det här