Place for Something Else: Analysing a Cultural Imaginary

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Originalspråkengelska
Sidor (från-till)47-68
TidskriftEthnologia Europaea
StatusPublished - 2003

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Etnologi

Citera det här