Place of death: hospital-based advanced home care versus conventional care. A prospective study in palliative cancer care.

Marianne Ahlner-Elmqvist, Magnus Jannert

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Sökresultat