Plagiering och upphovsrätt ur ett studentperspektiv. Reflektioner runt arbetet mot en guide för examensarbetare och doktorander

Forskningsoutput: Bok/rapportRapportPopulärvetenskap

Sammanfattning

Det finns en hel del information om plagiat och upphovsrättsfrågor ute på nätet, ibland med motsägelsefulla budskap. Tyvärr är det ändå svårt att hitta dokument som beskriver begripligt hur man ska skriva sitt examensarbete eller sin doktorsavhandling utifrån detta. Hur är rekommendationern, och vad är tillåtet respektive inte tillåtet när det gäller användning av material frå andra, och vad gäller på vår avdelning? Målet med vårt projekt är att skapa ett dokument som kan användas av examensarbetare och doktorander som guide när de skriver sina uppsatser.
Originalspråksvenska
Förlag[Publisher information missing]
StatusPublished - 2014

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Immunologi inom det medicinska området

Citera det här