Planning for climate change in urban areas : from theory to practice

Christine Wamsler, Ebba Brink, Claudia Rivera

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

137 Citeringar (SciVal)
3553 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Planning for climate change in urban areas : from theory to practice”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Affärsverksamhet och ekonomi

Mark- och miljövetenskap

Ingenjörs- och materialvetenskap