Planning Primates - A search for episodic foresight

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

Sammanfattning

Popular Abstract in Swedish
Förmågan att planera med en medveten mental simulering har ansetts vara unikt mänsklig sedan Aristoteles. När människor planerar för psykologiska eller fysiologiska driftstillstånd som de för närvarande inte upplever, tror man att de använder sig av så kallad episodisk framförhållning. Den episodiska framförhållningen är en del av det större episodiska kognitiva systemet som också inkluderar episodiskt minne. Det episodiska systemet definieras av en särskild forma av medvetande som kallas det autonoetiska medvetenandet. Detta medvetande är det som gör det möjligt för oss att föreställa oss sinnesintryck; vi kan stänga ögonen och se situationer framför oss som vi tidigare upplevt eller som vi tror vi kommer att uppleva. Med andra ord låter det episodiska systemet oss att åter- eller för-uppleva situationer. Människor som saknar det episodiska systemet, oftast till följd av mycket specifika hjärnskador, saknar helt förmågan att minnas personligt upplevda händelser, liksom de saknar förmågan att föreställa sig framtida situationer i vilka de personligen deltar. Det episodiska systemet utvecklas sent hos barn; vid tre till fem års ålder.

Att konstatera episodisk framförhållning hos icke-lingvistiska varelser är svårt. Dock finns det en del beteendekriteria som anger vad en sådan varelse borde kunna prestera om den har ett episodiskt system. Denna avhandling innehåller tre empiriska studier på schimpanser och orangutanger som alla visar att aporna har episodisk framförhållning. Avhandligen innehåller också ett kapitel om spekulationer kring hur den episodiska framförhållningen kan ha faciliterat evolutionen av språket hos människan.
Originalspråkengelska
KvalifikationDoktor
Tilldelande institution
  • Filosofiska institutionen
Handledare
  • Gärdenfors, Peter, handledare
  • Brinck, Ingar, handledare
Tilldelningsdatum2010 maj 5
ISBN (tryckt)978-91-977-380-8-8
StatusPublished - 2010

Bibliografisk information

Defence details

Date: 2010-05-05
Time: 10:00
Place: Sal 104, Kungshuset, Lundagård, Lund

External reviewer(s)

Name: Bugnyar, Thomas
Title: Dr
Affiliation: Universität Wien, Österrike

---

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Filosofi

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”Planning Primates - A search for episodic foresight”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här