Plant foods, plasma enterolactone and breast cancer - with a focus on estrogen receptor status and genetic variation

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

54 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Plant foods, plasma enterolactone and breast cancer - with a focus on estrogen receptor status and genetic variation”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Agrikultur & biologi