Plant foods, plasma enterolactone and breast cancer - with a focus on estrogen receptor status and genetic variation

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

54 Nedladdningar (Pure)
Filter
Artikel i vetenskaplig tidskrift

Sökresultat