Plant type II NAD(P)H dehydrogenases: Structure, regulation and evolution of NDB proteins

Mengshu Hao

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

221 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Plant type II NAD(P)H dehydrogenases: Structure, regulation and evolution of NDB proteins”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Kemiska föreningar