Plant-wide modelling and analysis of WWTP temperature dynamics for sustainable heat recovery from wastewater

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

2 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Plant-wide modelling and analysis of WWTP temperature dynamics for sustainable heat recovery from wastewater”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Mark- och miljövetenskap

Ingenjörs- och materialvetenskap

Kemiska föreningar