Plasminogen binding and activation at the surface of Helicobacter pylori CCUG 17874

Martina Pantzar, Åsa Ljungh, Torkel Wadström

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

39 Citeringar (SciVal)
98 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Plasminogen binding and activation at the surface of Helicobacter pylori CCUG 17874”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap

Agrikultur & biologi