Plastic and evolutionary responses to heat stress in a temperate dung fly: negative correlation between basal and induced heat tolerance?

T. Esperk, A. Kjaersgaard, R. J. Walters, D. Berger, W. U. Blanckenhorn

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

34 Citeringar (SciVal)
Originalspråkengelska
Sidor (från-till)900-915
TidskriftJournal of evolutionary biology
Volym29
Utgåva5
DOI
StatusPublished - 2016 maj 1
Externt publiceradJa

Citera det här