Platelet and neutrophil responses to gram positive pathogens in patients with bacteremic infection.

Daniel Johansson, Oonagh Shannon, Magnus Rasmussen

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

165 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Platelet and neutrophil responses to gram positive pathogens in patients with bacteremic infection.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap