Platelet-derived CXCL4 regulates neutrophil infiltration and tissue damage in severe acute pancreatitis

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Platelet-derived CXCL4 regulates neutrophil infiltration and tissue damage in severe acute pancreatitis”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap

Kemiska föreningar

Samhällsvetenskap