Platelets promote bacterial dissemination in a mouse model of streptococcal sepsis.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Platelets promote bacterial dissemination in a mouse model of streptococcal sepsis.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap