Play with a purpose: Intensive parenting, educational desires and shifting notions of childhood and learning in twenty-first century Singapore

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Play with a purpose: Intensive parenting, educational desires and shifting notions of childhood and learning in twenty-first century Singapore”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Konst och humaniora

Medicin och livsvetenskap

Samhällsvetenskap