"Please, give me space": Findings and Implications of the GLOMUS Intercultural Music Camp, Ghana 2011.

David Hebert, Eva Saether

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

7 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”"Please, give me space": Findings and Implications of the GLOMUS Intercultural Music Camp, Ghana 2011.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Konst och humaniora

Samhällsvetenskap