Pneumococcal carriage among children aged 4 – 12 years in Angola 4 years after the introduction of a pneumococcal conjugate vaccine

Fabian Uddén, Matuba Filipe, Hans Christian Slotved, Linda Yamba-Yamba, Kurt Fuursted, Palmira Pintar Kuatoko, Måns Larsson, Jonas Bjurgert, Viktor Månsson, Tuula Pelkonen, Åke Reimer, Kristian Riesbeck

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

1 Citering (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Pneumococcal carriage among children aged 4 – 12 years in Angola 4 years after the introduction of a pneumococcal conjugate vaccine”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap

Agrikultur & biologi

Samhällsvetenskap