Pneumococcal vaccination in inflammatory rheumatic disease. Antibody response and protection against infections.

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

566 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Pneumococcal vaccination in inflammatory rheumatic disease. Antibody response and protection against infections.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap