Polar interactions with branching xyloses and CH-π interactions define carbohydrate binding module recognition of xyloglucan

Laura von Schantz, Maria Håkansson, Derek Logan, Eva Nordberg Karlsson, Mats Ohlin

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

12 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Polar interactions with branching xyloses and CH-π interactions define carbohydrate binding module recognition of xyloglucan”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap

Kemiska föreningar