Polarization transfer solid-state NMR: a new method for studying cellulose dissolution

Sanna Gustavsson, L. Alves, Björn Lindman, Daniel Topgaard

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

14 Citeringar (SciVal)

Sammanfattning

Polarization transfer solid-state NMR is shown to give molecular-level information about both dissolved and solid cellulose in aqueous dissolution media with sodium hydroxide or tetrabutylammonium hydroxide, thus paving the way for future studies of the molecular details of cellulose dissolution.
Originalspråkengelska
Sidor (från-till)31836-31839
TidskriftRSC Advances
Volym4
Utgåva60
DOI
StatusPublished - 2014

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Kemi

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”Polarization transfer solid-state NMR: a new method for studying cellulose dissolution”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här