Polarization transfer solid-state NMR: a new method for studying cellulose dissolution

Sanna Gustavsson, L. Alves, Björn Lindman, Daniel Topgaard

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

14 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Polarization transfer solid-state NMR: a new method for studying cellulose dissolution”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Ingenjörs- och materialvetenskap

Kemiska föreningar